Cytat

:: jak mówi wikipedia

:: nie wiadomo, kiedy dokładnie postała pierwsza kapsuła czasu

:: przyjmuje się, że nie wcześniej niż w 1876 roku

:: w 2013 roku w Strzegomiu odkryto kapsułę z 1874